Säckfyllare

Statec Binder säckfyllare Certopac

Statec Binder säckfyllare Certopac

Vår österrikiske huvudman Statec Binder GmbH är en global ledare för tillverkning av säckfyllare och säck palleteringssystem. Säckfyllarna packar säckar från 5-80 kg med en kapacitet på 600-2400 säckar/h. Kapaciteten varierar beroende av maskinmodell.

Statec Binders säckfyllare kan hantera prefabricerade papperssäckar, polypropensäckar, polyetensäckar och vävda polypropensäckar. I maskinsortimentet finns även säckfyllare som tillverkar säckar eller påsar direkt från en filmrulle eller från en prefabricerad filmslang.

Statec Binder tillverkar även doseringsutrustning för säckfyllningslinjer. Beroende av produkt kan man välja mellan antingen våg-, band-, eller skruvdoserare.

Om säcken inte förseglas med värme i själva säckfyllaren kan man försegla den öppna säcken med hjälp av en automatisk symaskin eller med ett vävt polypropenband som förseglas med värme/sys fast.

Statec-Binder levererar även palleteringssystem för säckar.

Statec Binder levererar även fyllningsstationer för Big-Bag storsäckar. De snabbaste Big-Bag-fyllningslinjerna fyller upp till 80 storsäckar/timma.

Vanliga produkter som packas med Statec Binders säckfyllare är teknokemiskt granulat, plastgranulat, gödsel, livsmedel så som socker, mjöl, frön, ris och malt, djurfoder, kalk, salt samt  flera andra produkter.

Säckfyllare för prefabricerade säckar

Statec Binder tillverkar säckfyllare för öppna säckar både som linjärmaskiner och karusellmaskiner. Som säckmaterial kan man använda papper, polyeten, polypropen och vävd polypropen. Fyllningsmängden är 10-80 kg/säck. Säckarna kan vara slangsäckar eller säckar med sidovikning.

Beroende av maskinmodellen varierar kapaciteten från 600-2400 säckar/h.

Säckfyllare för filmrulle

Denna säckfyllare fungerar som en vertikalpåsmaskin, filmen matas från en filmrulle över en formatsats, filmen svetsas till en slang, säckbotten förseglas, säcken fylls och säckens topp svetsas. Med denna modell av säckfyllare är kapaciteten upp till 900 säckar/h. På förpackningen kan det även stansas ett bärhandtag och vid behov kan säcken förses med vakuum och/eller sköljas med skyddsgas. Säckens längd och bredd kan väljas fritt inom maskinens formatområde.

Säckfyllare för filmslang

Statec Binder säckfyllare System-T

Statec Binder säckfyllare System-T

Denna säckfyllare fungerar som maskinen ovan. I denna maskin är dock förpackningsmaterialet en försvetsad filmslang som matas från rulle. Kapaciten är maximalt 2400 säckar/h. Säckens längd och bredd kan väljas fritt inom maskinens formatområde.

Säckfyllare för vävda PP-säckar

Den här säckfyllaren använder färdig filmslang som matas från rulle. Som material används vävd polypropen. Med maskinen kan man tillverka slangsäckar eller säckar med sidovikning. Säckens längd och bredd kan man välja fritt inom maskinens formatområde.

Doseringsutrustning

Statec-Binder tillverkar doseringsutrustning för sina säckfyllningslinjer. Doseringsutrustningen väljs baserat på produkt och är antingen en våg-, band- eller skruvdoserare.

Big-Bag fyllningsstationer

Statec Binder Big-Bag - fyllningsstation

Statec Binder Big-Bag - fyllningsstation

Statec Binder tillverkar även fyllningsstationer för storsäckar. Beroende av modell är den maximala kapaciten för storsäckar upp till 80 säckar/h.

Säckpalletering

Statec Binder palleterare Principal-R

Statec Binder palleterare Principal-R

Säckpallastarna byggs antingen som nivåpalleterare med ett mekaniskt grupperings- och palleteringssystem eller som en palleteringsstation där en robot palleterar säckarna skilt för sig med hjälp av robotens gripdon. Pallastarnas kapacitet är upp till 2400 säckar/h.

Kompletta säckfyllningslinjer

Statec Binder levererar även kompletta säckfyllningslinjer som innehåller både säckfyllare, palleteringssystem samt en station som förser pallen med en huva, alltså en Turn Key- leverans.

Kontakt »

KONTAKT

NYHETER