Service

För maskiners funktionsduglighet ansvarar våra huvudmäns montörer och servicepersonal samt våra lokala montörer i de nordiska länderna. Beställningar kan göras via numret: 054 10 14 00 eller via e-post: -.

De servicekontrakt och linjeanalyser som våra huvudmän erbjuder garanterar maskinens funktion. Ta även gärna kontakt då ni vill göra provkörningar vid våra huvudmäns fabriker.

Mer omfattande renoveringar och uppdateringar av maskiner sköter vi tillsammans med våra huvudmän antingen på plats eller vid huvudmännens fabrik.

KONTAKT

NYHETER