Sötsaksindustrins tillverkningsutrustning

Sötsaksmassans tillverkningslinjer - kök

Bosch tillverkar produktions- och produktutvecklings mätskalors processutrustning samt tillverkningslinjer för sötsaksmängder som jelly produkter, toffe, lakrits, skummade produkter och hårda karameller.

Bosch sötsaksindustrins tillverkningsutrustning

Sötsaksindustrins tillverkningsutrustning

Gjutlinjer för sötsaker

Bosch Makat tillverkar gjutlinjer, alltså moguler för tillverkning av sötsaker.

Bosch Makat modul HLM 35

Bosch Makat modul HLM 35

Inoljning och sockring av sötsaker

Bosch Makat levererar även jelly baserade sötsakers inoljnings och sockringspumpar.

Bosch Makat trumma

Bosch Makat trumma

Kontakt »

KONTAKT

NYHETER