Hotline

Om ni upplever störningar under produktionen kan ni kontakta direkt våra huvudmäns hotline och helpdesk tjänster:

Syntegon Packaging Services: Customer Service, tel. +41 58 674 6427 / tel. +41 58 674 7595

Ampack GmbH, tel. +41 58 674 6666, e-mail: -

Syntegon B.V. (Food), Weert, tel. +41 58 674 6666, e-mail: -

Syntegon Doboy, tel. +41 58 674 6666, e-mail: -

Makat Candy, tel. +41 58 674 6666, e-mail: -

Syntegon Osgood, tel. +41 58 674 6666, e-mail: -

Syntegon Package Makers, tel. +41 58 674 6666, e-mail: -

Syntegon Rotzinger / Transver, tel. +41 58 674 6666, e-mail: -

Syntegon Tevopharm, tel. +41 58 674 6666, e-mail: -

Probat: Customer Support, Industry, tel. +49 2822 912 500, e-mail: -

Probat: Customer Support, Shop Roaster, tel. +49 2822 912 551, e-mail: -

Hansella GmbH, +49 2162-248 333, e-mail: -

KONTAKT

NYHETER