Hotline

Om ni upplever störningar under produktionen kan ni kontakta direkt våra huvudmäns hotline och helpdesk tjänster:

Bosch Packaging Services: Customer Service, tel. +41 58 674 6427 / tel. +41 58 674 6281

Bosch Ampack, tel. +41 58 674 6666, e-mail: -

Bosch PA (Food), Weert, tel. +41 58 674 6666, e-mail: -

Bosch Doboy, tel. +41 58 674 6666, e-mail: -

Bosch Elematic, tel. +41 58 674 6666, e-mail: -

Bosch Hansella, tel. +41 58 674 6666, e-mail: -

Bosch Makat Candy, tel. +41 58 674 6666, e-mail: -

Bosch Osgood, tel. +41 58 674 6666, e-mail: -

Bosch Package Makers, tel. +41 58 674 6666, e-mail: -

Bosch Rotzinger / Transver, tel. +41 58 674 6666, e-mail: -

Bosch Sigpack, tel. +41 58 674 6666, e-mail: -

Bosch Tevopharm, tel. +41 58 674 6666, e-mail: -

Probat: Customer Support, Industry, tel. +49 2822 912 500, e-mail: -

Probat: Customer Support, Shop Roaster, tel. +49 2822 912 551, e-mail: -

Statec Binder: Service Hotline, tel. +43 3112 38 580 510

KONTAKT

NYHETER