Hotline

Om ni upplever störningar under produktionen kan ni kontakta direkt våra huvudmäns hotline och helpdesk tjänster:

Bosch Packaging Services: Customer Service, tel. +41 58 674 6427

Bosch Packaging Services, Pharma Liquid: Customer Service, tel. +49 79 51 402 659

Bosch Packaging Services, Pharma Solid: Customer Service, tel. +49 711 811 57 296

Bosch Makat: Customer Service tel. +49 2689 9434 16

Bosch “Paal”: Customer Service, tel. +49 7151 7007 39 

Probat: Customer Support, tel. +49 2822 912 500

Probat: Service Hotline, tel. +49 2822 912 222

Statec Binder: Service Hotline, tel. +43 3112 38 580 510

KONTAKT

NYHETER