Avgasningsventiler

Syntegon tillverkar avgasningsventiler för kaffepaket och andra förpackningar där produkten har en avgasningsprocess. Syntegon levererar avgasningsventiler både för utsidan av förpackningen där ventilen fästs som en etikett på förpackningens utsida eller avgasningsventiler för insidan av förpackningen där ventilen svetsas fast i laminatet.

Syntegon VIS- avgasningsventiler

Syntegon VIS- avgasningsventiler

Kontakt »

KONTAKT

NYHETER